Firma

Przy jakich projektach pracują geodeci?

Do budowy domu potrzebny jest geodeta co najmniej trzy razy. Najpierw skupia się na topografii i wymiarach budynku oraz przygotowuje mapę, na której projektant umieszcza budynek.

Konstrukcja umieszczona na mapie jest przenoszona przez geodetę z mapy na teren. Geodeta ustawia budynek w stosunku do granic posesji, a nie tylko do ogrodzeń, które nie zawsze są położone w ścisłych granicach działki. Po zakończeniu budowy, potrzebny jest geodeta, który przygotuje geometryczny plan rejestracji budowy w katastrze nieruchomości. W szczegółowych pomiarach terenowych geodeta mierzy odległość, wysokość celu oraz kąt pionowy i poziomy w każdym punkcie. Na podstawie tych wartości oblicza współrzędne i określa wysokość. Praca geodety zwykle musi być dokładna z dokładnością do jednego centymetra. Musi być przy tym bardzo dokładny, ponieważ nieścisłości mogą w wielu przypadkach być problemem. Praca geodety często ma miejsce w terenie, gdzie musi znaczyć a następnie w biurze gdzie przenosi obliczenia na mapę.

Niekiedy jest to praca w niesprzyjających warunkach, na terenach bagnistych czy też w czasie mrozów i upałów. W przypadku kiedy musimy zmienić wielkość naszej działki w przypadku kiedy chcemy część sprzedaż lub też podzielić je na różne części potrzebny będzie nam geodeta.

Zmiana następuje w przypadku zmiany części gruntu, która musi zostać zarejestrowana i narysowana w katastrze nieruchomości. Stanowi techniczną podstawę do ewentualnej rejestracji zmiany w katastrze nieruchomości i jest nieodłączną częścią odpowiedniego dokumentu. Może być to decyzja o zatwierdzeniu, decyzja o nadaniu numeru, umowa kupna, orzeczenie sądu, zgodnie z którym ma nastąpić rejestracja w katastrze nieruchomości. Oczywiście różnie geodeci mogą specjalizować się w różnych pracach, przykładowo w budownictwie drogowym, będą wówczas odpowiedzialni o wytyczenie przebiegu drogi. Dodatkowo potrzebne będzie wytyczne wysokości na której musi znaleźć się jednia, szerokość pasów zieleni. Może także oznaczać miejsca w których znajdą się znaki drogowe, czy różnego rodzaju oznaczenia przy drodze. W przypadku kiedy budujemy dom, wówczas trzeba będzie sprawdzić cennik geodezja Kraków.

Similar Posts